آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار مشکلات معده هستند مثلا کسانی که زخم معده دارند اگرحالت دردناکی داشتند در حدی که از خواب بیدارشان بکند و یا نتوانند بدون مصرف قرص سرکنند و دچار خونریزی شوند این بیماران میتوانند روزه نگیرند،اما در حالت طبیعی میتوانند روزه خود را داشته باشند و روزه برایشان حکم درمان نیز خواهد داشت.

 
 2433

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی