آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ناراحتی سوء هاضمه مي باشند یعنی کسانی که برای هضم غذا دچار مشکل جدی هستند یا احساس ناخوشایندی در قسمت روده ها دارند برای درمان این دسته از افراد داروهایی در نظرگرفته می شود تا هضم غذا را برایشان آسان کند و یا باعث شود حجم کمتری از غذا را بخورند که این خود در روزه وجود دارد به این دلیل آنهایی که دچار سوء هاضمه  و ناراحتی روده بزرگ هستند و همچنین مشکل نفخ دارند بهترین درمان برایشان روزه دار بودن است.

 
 2378

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی