کسانی که از ناراحتی کلیه رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

پاسخ:آن دسته از بیمارانی که کلیه آنان نارسا می باشد و به طور ناگهانی دچارآن شده اند،میتوانند در اولین ماه بیماری خود روزه نگیرند در اکثر مواقع نیز لازم است روزه دار نباشند به این دلیل که به مصرف دارو نیاز دارند و همچنان بایستی آب زیادی را مصرف کنند تا کلیه ی آنها  شستشو بشود.
آنهایی هم که دچار درد کلیه هستند و سنگ کلیه شان به سمت پایین میرود،میتوانند روزه خود را بگیرند.
حالت دیگری از نارسایی کلیه وجود دارد که به صورت مستمر باعث تاخیر در جریان ادرار و انسداد در مجاری ادراری می شود و بیمار دچار تنگی نفس ومتورم شدن پا  می شود این افراد میتوانند در روزهایی که  کلیه خود را شستشو میدهند  روزه نگیرند و روزهای دیگر روزه دار باشند.
در گذشته گمان میرفت آنهایی  که دچار سنگ کلیه هستند روزه باعث خشک شدن کلیه ها و مشکل ساز شدن سنگ کلیه می شود،ولی تحقیقات جدید نشان می دهد روزه گرفتن مانع از تشکیل سنگ کلیه شده ودر صورتی که هنگام سحر آب زیادی میل کنند و هنگام افطار زود غذا بخورند،این دسته از بیماران نیز میتوانند روزه بگیرند،
آنهایی هم که یک کلیه دارند،تصور میرود دچار بیماری هستند ولی از اساس هیچ مشکلی ندارد.ویک کلیه نیز ظرفیت کارایی هر دو کلیه را دارد و این دسته از افراد نیز میتوانند روزه خود را بگیرند و مانعی ندارند.
به طورکلی در حالت درد ناگهانی و نارسایی کلیه میتوانند روزه نگیرند که روزه گرفتن حتی میتواند  باعث استراحت کلیه آنان شود.


 2266

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی