زندگی روزانه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

زمانی که پیامبر در مدینه بودند، نماز صبح را در مسجد ادا میکردند و پیشنماز مسلمانان بودند، پس از نماز با یاران و دوستانشان در مسجد می ماندند و خواب کوتاهی می کردند.

با همراهان و یارانشان می نشست و به حرفای انها و گاهی شوخیهایشان گوش می دادند.

افتاب طلوع می کرد همگی صلاة ضحا می خواندند، بعد از آن، اگر روزه نبودند، برای  صرف غذا به خانه می رفتند، در بین نماز صلاة ضحا و نماز ظهر هر کاری داشتند را انجام می دادند، مانند ديد و بازدید مسلمانان دیگر، یا انجام کارهای دیگر.

گاهی اوقات برای نهار دعوت می شدند، یا همراه یکی از همسرانش یا با یکی از یارانش به دعوت می رفتند.

بعد از ظهر خواب کوتاهی می کردند و بعد از آن تا وقت نماز عصر و بعد نماز عصر هم به کارهای ديگر می رسیدند.

بعد از نماز مغرب، جهت صرف شام، به منزل بر می گشتند.

بعد از اقامة نماز عشا، خیلی بیرون نمی ماندند، یارانش راهم اینگونه اموزش داده بود که بعد از نماز مجلس را گرم نکنند و به خانه بروند و خودشان به خانه باز می گشتند و می خوابیدند و در نيمه شب برای نماز شب بیدار می شدند، یا اگر قصد روزه داشتند، سحر ميخوردند.

ساعاتی که به خانه بر می گشتند به همسرانشان کمک می کردند تا زمانی که اذان می گرفتند و به مسجد می رفتند.

اما زمانی که به جنگ می رفتند، کلاً برنامه عوض می شد و هر بار یکی از همسرانشان را همراه خود می بردند، هیچ وقت خود را از دوستان و یارانشان جدا نمی کردند مانند انها کار می کردند، گاهی پیاده مصیر جنگ را طی می کردند و در غزوه شرکت می نموندند.

 1662

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12