وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پیامبر قبل از وفاتشان به وسیلهء چندین نشانه احساس کرده بودند که اجلشان نزدیک است که عبارتند از:

1- نزول سوره نصر، که خود دریافتند وظایفشان به اتمام رسیده.

2- دو مرطبه ختم کردن قران کریم در رمضان آن سال که خودشان فرمودند این نشانه است برای نزدیک بودن اجلشان .

3- اشاره به وفات خود در سخنرانی حج الوداع.

در اواخر ماه صفر پیامبر(صلى الله عليه وسلم) بیمار شدند، بیماریشان13 روز طول کشید و با سردرد شدیدی همراه بود.

از همسرانش اجازه خواست که در منزل عایشه(رضی الله عنها) بماند و مدتی خودشان در مسجد پیش نماز مسلمانان بودند، بعد امامت را به ابوبکر صدیق دادند.

پیامبر(صلى الله عليه وسلم) هیچ کسی را رسماً بعنوان خلافت و جانشینی معرفی نکردند، اما با اوردن چندین نمونه، فضل و شایستگی ابوبکر صدیق را مطرح کردند.

پیامبر در این دوران بیماری، چندین وصیت و توصیه را برای مسلمانان بیان کردند:

1-پایبند بودن به نماز و ترک نکردن آن.

2-خوب بودن در حق زنان.

3-خوشبین بودن و توکل به پروردگار و دوری از بدبینی و بدگمانی.

4- خوب بودن در حق یاران و چشم پوشی از خطای آنان.

5- بیرون راندن مشرکان از جزیره عرب.

6-احترام و ارج نهادن به نمایندگان و گروههايی که از بیرون و جاهای مختلف می آیند.

7- تقلید نکردن از راه و روش یهودیان و شناختن عبادتگاه و پرستشگاه از قبر و مزار آنها.

نهایتاً پیامبر(صلى الله عليه وسلم) در ظهر روز دوشنبه 12 ربیع الاول سال 15 هجری در 63 سالگی وفات یافتند.

 2114

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12